اعضای تیم

خانه عناصر اعضای تیم

اطللاعات پوششی

Blank Image

یکشنبه عصر اقای دکترساسان سعید فر

اقای دکترساسان سعید فر

پوست و مو

Blank Image

سه شنبه عصر خانم دکتر یلدا عطار زاده

خانم دکتر یلدا عطار زاده

پوست و مو

Blank Image

پنجشنبه صبح اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

پوست و مو

جزئیات پوشش

Blank Image

پوست و مو

یکشنبه عصر اقای دکترساسان سعید فر

اقای دکترساسان سعید فر

پوست و مو

Blank Image

پوست و مو

سه شنبه عصر خانم دکتر یلدا عطار زاده

خانم دکتر یلدا عطار زاده

پوست و مو

Blank Image

پوست و مو

پنجشنبه صبح اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

پوست و مو

استایل چرخ و فلک

استایل کلاسیک

Blank Image

اقای دکترساسان سعید فر

پوست و مو

Blank Image

خانم دکتر یلدا عطار زاده

پوست و مو

Blank Image

اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

پوست و مو

Blank Image

خانم دکتر راضیه ایرجی

پوست و مو

استایل خلاقانه

Blank Image

اقای دکترساسان سعید فر

پوست و مو

Blank Image

خانم دکتر یلدا عطار زاده

پوست و مو

Blank Image

اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

پوست و مو

Blank Image

خانم دکتر راضیه ایرجی

پوست و مو

استایل سایه پررنگ

Blank Image

اقای دکترساسان سعید فر

پوست و مو

Blank Image

خانم دکتر یلدا عطار زاده

پوست و مو

Blank Image

اقای دکتر مسعود خرمیان فرد

پوست و مو

Blank Image

خانم دکتر راضیه ایرجی

پوست و مو

به کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ